Siirry sisältöön
fi en

Målet med Självbedömning av mångfaldsledarskap -verktyg är att stödja personer som främjar mångfald och inklusion i organisationen i att identifiera olika delområden inom arbetet för mångfald och inklusion, relaterad praxis och de viktigaste utvecklingsobjekten i den egna organisationen.

Verktyget är utformat för att stödja alla typer av organisationer: både den privata och offentliga sektorn, stora, medelstora och små organisationer. Verktyget är tillgängligt för alla utan kostnad.

Verktyget består av en matris och användarhandbook:

Användaren av verktyget kan verka i många roller. De uppenbara användarna är organisationens utvecklare: personalchefer och hållbar- hetschefer, jämställdhets- och likabehandlingsansvariga och verkställande direktörer för små och medelstora företag. Men på samma sätt kan verktyget användas av olika enheters chefer, förtroendemän och olika arbetstagargrupper.

Klicka på nedan för att ladda ner Självbedömning av mångfaldsledarskap -verktyg och Användarmanualen:

Hur utvecklades verktyget?

Verktyget utvecklades våren 2021 som en del av Tillsammans för likabehandling-projektet. Nätverk för företagsansvar FIBS agerade partner i projektet, som koordinerades av justitieministeriet och finansierades av EU:s Rights, Equality and Citi- zenship-program. I projektet samarbetade FIBS med Includia Leadership. Includia har utbildat och konsulterat finska organisationer kring mångfald i arbetslivet och en inkluderande arbetskultur sedan år 2017 och har arbetat som FIBS partner inom mångfaldsledarskap sedan år 2019.

Utvecklingen av verktyget började med en genomgång av befintliga verktyg gjort i Förenta staterna, Storbritannien och Aus- tralien. I dessa länder har mångfald och inklusion letts redan en lång tid. De befintliga verktygens styrkor och svagheter bedömdes och speglades mot den finska kontexten. Vi ställde oss hela tiden frågan vad som skulle fungera för oss. Efter ut- värderingen av verktyg utvecklade vi den första versionen av matrisen, och bad experter om kommentarer om matrisen.

FIBS har utvecklat mångfaldsledarskapsbranschen i Finland redan i över 10 år. FIBS representerar ett EU-omfattande mångfaldsnätverk i Finland (EU Platform of Diversity Charters). FIBS lanserade mångfaldsåtagandet 2012, idag har åtagandet undertecknats av nästan hundra organisationer med verksamhet i Finland.

Om du vill ha mer information om verktyget och FIBS, vänligen kontakta oss: fibs@fibsry.fi