Siirry sisältöön

Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointi -työkalun avulla

Itsearviointiyökalu on luotu kaikille yrityksille ja organisaatioille koosta ja toimialasta riippumatta, ja se sopii niin monimuotoisuustyön aloittelijoille, kehittäjille kuin edelläkävijöillekin.

Työkalu on kaikille organisaatioille avoin ja maksuton.

Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointi -työkalu koostuu matriisista ja käyttäjän manuaalista

Lataa alta Monimuotoisuusjohtamisen -itsearviointityökalu ja käyttäjän manuaali käyttöösi – ruotsinkielisen version löydät täältä ja englanninkielisen täältä.

Monimuotoisuuden itsearvioinnin voi tehdä niin toimitusjohtaja kuin työntekijätkin

Itsearviointityökalun käyttäjät voivat toimia organisaatioissa monessa roolissa. Ilmeisimpiä käyttäjiä ovat organisaation kehittämistyötä tekevät, kuten henkilöstöjohtajat, vastuullisuusjohtajat, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaavat sekä pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajat. Työkalusta hyötyvät kuitenkin myös esimerkiksi yksiköiden johtajat, luottamusmiehet ja eri työntekijäryhmät.

Jos työkalua käyttää useampi henkilö, se voi johtaa hyviin sisäisiin keskusteluihin siitä, mitkä ovat suurimmat kipupisteet, joihin kannattaa keskittyä heti ja miten kehittämistyössä kannattaa edetä.

Näin työkalu kehitettiin

Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointi -työkalu kehitettiin keväällä 2021 osana Yhdessä yhdenvertaisuuden puolesta -hanketta. Yritysvastuuverkosto FIBS toimi kumppanina hankkeessa, jota koordinoi oikeusministeriö EU:n Rights, Equality and Citizenship -ohjelman rahoittamana. FIBSin yhteistyökumppanina hankkeessa toimi Includia Leadership. Includia on kouluttanut ja konsultoinut suomalaisia organisaatioita diversiteetistä työelämässä ja inklusiivisesta työkulttuurista vuodesta 2017.

Itsearviointityökalun kehittivät FIBSIn yitysvastuuasiantuntija Veera Iija ja Includia Leadershipin perustaja ja toimitusjohtaja Jonna Louvrier.

Työkalun kehittämistyöhön sisältyi muissa maissa kehitettyjen monimuotoisuujohtamisen itsearviointityökalujen katselmus sekä eri toimialojen suomalaisasiantuntijoiden ja D&I-työn johtajien konsultointi. Tavoitteena oli luoda työkalu, joka soveltuu suomalaiseen työelämään ja huomioi suomalaisen lainsäädännön.

Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointi -työkalu täydentää FIBSin jo yli 10 vuotta jatkunutta systemaattista työtä yritysten ja organisaatioiden monimuotoisuustyön edistämiseksi. FIBS järjestää vuosittain lukuisia teemaa käsitteleviä tilaisuuksia, ja FIBSin kehittämän Monimuotoisuussitoumuksen on allekirjoittanut jo lähes 100 yritystä ja organisaatiota. FIBS tekee myös kansainvälistä yhteistyötä monimuotoisuusteemojen osalta, ja edustaa Euroopan laajuista EU Platform of Diversity Charters -monimuotoisuusverkostoa Suomessa.