Siirry sisältöön

Tervetuloa monimuotoisuusjohtamisen itsearviointityökalun pariin!

Tämä työkalu koostuu matriisista ja manuaalista.

Matriisiin on listattu diversiteetti- ja inkluusiotyön keskeisimmät teemat kolmella eri tasolla.

Aloittelijatasolla organisaatiossa ollaan herätty tematiikan tärkeyteen, ja tunnistetaan eri haasteita ja tarvetta toimenpiteille siihen liittyen.

Kehittyjätasolla organisaatiossa on jo kehitetty joitakin käytäntöjä, ja ollaan kehittämässä uusia käytäntöjä.

Edelläkävijätasolla diversiteettiä ja inkluusiota tukevia käytäntöjä hyödynnetään jo systemaattisesti ja niiden vaikutuksia seurataan.

Työkalun toinen osa on manuaali. Manuaalissa jokainen teema kuvataan tarkemmin, ja siihen liittyvät käytännöt on listattu.

Mikäli teemaan liittyvät käytännöt poikkeavat huomattavasti toisistaan esimerkiksi isojen ja pk-organisaatioiden välillä, mainitaan tämä myös manuaalissa. Jokaiseen teeman liittyen on manuaalissa myös viitelista josta teemaan liittyen löytyy lisätietoa.

Tätä työkalua voi ajatella karttana.

Kartta kuvaa diversiteetti- ja inkluusiotyötä sen eri näkökulmista ja kuljettaa huomioimaan työhön sitoutumiseen,  diversiteettijohtamisen prosesseihin, henkilöstöön, asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin liittyvät diversiteetti- ja inkluusiotematiikat.

Kulje kartalla juuri sinulle itselle parhaiten sopivalla tavalla reittiä vapaasti valikoiden.

Arvioimalla organisaatiosi toimintoja työkalun eri teemojen kautta, tulevat organisaatiosi diversiteetin ja inkluusion tämän hetkiset vahvuudet ja kehitystarpeet näkyviksi.

Yhden teeman kohdalla olet ehkä aloittelija, toisen kohdalla edelläkävijä. Työkalu ei anna sinulle yleistä arvosanaa, eikä se mahdollista vertailua oman organisaation ja muiden organisaatioiden välillä. Kokonaisarvio tilanteesta jää siis sinulle.

Toivomme, että työkalu toimii inspiraation lähteenä kun asetatte teille sopivia tavoitteita ja mittareita ja kun suunnittelette juuri teille sopivaa diversiteetti- ja inkluusiostrategiaa.