Siirry sisältöön

Maailma organisaation ympärillä koostuu monimuotoisesta joukosta ihmisiä. Siksi diversiteetin ja inkluusion huomioiminen myös asiakkaiden, alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden taholla vahvistaa onnistumisen mahdollisuuksia monella tapaa.

Huomioimalla asiakkaiden diversiteettiä ja inklusiivisuutta palveluissa ja tuotteissa, organisaation on mahdollista saavuttaa suurempi asiakaskunta. Kun diversiteetti huomioidaan jo tuote- ja palvelukehityksessä, tuloksena on todennäköisesti parempi palvelu monelle kohderyhmälle.

Esimerkiksi äänitiedostojen tekstitykset tekevät tuotteesta saavutettavan kuulovammaisille, mutta hyötyjä tekstityksistä voi olla monenlaisella käyttäjällä.

Viestimällä saavutettavuudesta, tuotteen ja palvelun inklusiivisuudesta tai esimerkiksi toimitilojen esteettömyydestä organisaatio helpottaa asiakkaan elämää, vahvistaa omaa brändiään ja kasvattaa asiakastyytyväisyyttä.

Diversiteetin ja inkluusion haasteet ilmenevät myös asiakastilanteissa. Asiakaspalvelijoilla voi olla syrjiviä asenteita tai tiedostamattomia oletuksia, jotka johtavat siihen, ettei kaikkia asiakkaita palvella yhdenvertaisesti.

Myös asiakkailla voi olla syrjiviä asenteita, jotka näkyvät esimerkiksi rasistisina kommentteina asiakaspalvelijoita kohtaan, tai vaatimuksena valita oma asiakaspalvelijansa etnisyyden tai muun eron mukaan.

Työnantajan on puututtava niin omien työntekijöidensä kuin asiakkaiden syrjintään.

Lue lisää diversiteetin ja inkluusion huomioimisesta suhteessa asiakkaisiin manuaalin osiosta neljä “Asiakkaat, käyttäjät ja muut yhteistyökumppanit”.