Siirry sisältöön

Yrityksen monimuotoisuuden ja inkluusion nykytilaa selvitetään D&I, eli diversiteetti- ja inkluusio -kartoituksella. D&I nykytilan kartoituksella pyritään löytämään organisaation tämänhetkiset vahvuudet ja haasteet diversiteettiin ja inkluusioon liittyen.

Diversiteettikartoituksessa fokuksessa on henkilöstön koostumus ja eri ryhmien sijoittuminen organisaation eri toiminta-alueille ja tasoille. Inklusiivisuuden kokemuksen kartoitus kuvaa eri ryhmien kokemuksia inklusiivisuuden toteutumisesta organisaatiossa ja nostaa esiin inklusiivisuutta potentiaalisesti haastavat asiat. Kartoituksessa on hyvä huomioida vastaajien eri identiteetit, mm. seksuaalinen suuntautuminen, etnisyys, tai vamma, silloin kun henkilöstön koko mahdollistaa vastausten anonymiteetin. Tässä on kuitenkin tärkeää muistaa huomioida Suomen työelämän tietosuojalaki. Se kieltää työnantajaa keräämästä tietoa diversiteettityössä keskeisistä identiteeteistä, sukupuolta, ikää ja koulutustaustaa lukuunottamatta, jollei kyselyä voida tehdä anonyymisti. Anonymiteetti vaatii tarpeeksi suuren vastaajajoukon, jotta ketään ei voi tunnistaa vaikka useampia identiteettejä tarkasteltaisiin samanaikaisesti.

Lue lisää diversiteetti- ja inkluusiokartoituksesta manuaalin osiosta 2 “Diversiteettijohtamisen prosessit”.